Årets Pølse!

Det finns, till vår nästan outgrundliga glädje, lokaler där livets gardiner fladdrar som allra mest. Med få undantag tycks dessa, glädjande nog, vara belägna på andra sidan Sundet. Vår lycka över deras existens kan inte nog beskrivas på annat sätt än i diplomform.

Folk och förrättningar, som förutom sitt eget bästa även förstår andras, hyllas därför av Sällskapet med pompa, ståt och diplom... för att "man med snille och smak framställer tillbehör att avnjutas i samband med Gammel Dansk".
Detta krogarnas "Nobelpris" har bland annat tilldelats förtjänta danska förrättningar som Kanal-Caféen, Husmanns, Petersborg,Skindbuksen, Sorgenfri och San Souci.
Vid solenna tillfällen som dessa känns det särdeles naturligt att avrunda samvaron med James Boswells ord: En stol i ett wärdshus är den mänskliga lycksalighetens tron". På gjensyn!
VännernaÅrets PølseKöpenhamnEn bitter
Gammeldanskens Vänner, Box 429, 201 24 Malmö