En sån tur!
Med Gammeldanskens Vänner i Köpenhamn

Det finns, till vår nästan outgrundliga glädje, lokaler där livets gardiner fladdrar som allra mest. Med få undantag tycks dessa, glädjande nog, vara belägna på andra sidan Sundet. Vid solenna tillfällen som dessa känns det särdeles naturligt att avrunda samvaron med James Boswells ord: En stol i ett wärdshus är den mänskliga lycksalighetens tron".
På gjensyn!

 

Klicka på kartan för en större bild
1. KANAL-CAFÉEN Fredrikholms Kanal 18, 33 11 57 70
2. HUSMANNS Larsbjørnsstræde 2, 33 11 58 86
3. SANS SOUCI Madvigs All´s 15, 31 21 74 63
4. SORGENFRI Brolæggerstræde 8, 33 11 58 80
5. SKINDBUKSEN Lille Kongensgade 4, 33 12 90 37
6. LINDEVANG PG Rams Allé 4, 38 34 38 34
7. TOLDBODEN CAFÉ Amaliegade 41, 33 12 94 67
8. PETERSBORG Bredgade 76, 33 12 50 16
9. KRØGERS HAVE Pile Allé 18, 36 45 08 97
10. HANSENS Pile Allé 10-12, 36 30 92 57

 
VännernaÅrets PølseI KöpenhamnEn bitter
Gammeldanskens Vänner, Box 429, 201 24 Malmö