Vännerna

De, som har fantasi nog, kan livligt föreställa sig hur det kommer att gå för dem som, oförskyllt eller inte, hamnar i dåligt sällskap. Med oro i blicken och devisen "bättre förekomma än förekommas" ringande i öronen i våra lyhörda öron bildade vi raskt Sällskapet Gammeldanskens Vänner redan 1984.

Klicka på bilden om för att se en förstoring

I samma lyckliga ögonblick antog vi dessutom stadgar som stakade ut vägen mot målet: "att verka för ett högkulturellt umgänge i allmänhet och dessförutom i synnerhet sprida kunskap om och medverka till större tillgänglighet av Gammel Dansk i Sverige".

Det senare förväntas ske genom "ständig efterfrågan av kulturdrycken på samtliga näringsställen som besökes av Sällskapets medlemmar". Vi är än idag inte fler än tio muntra medlemar. För mycket av det goda kan ju skämma allt...

VännernaÅrets PølseKöpenhamnEn bitter
Gammeldanskens Vänner, Box 429, 201 24 Malmö