Guldnatten fredag 7 april 2000
 
Instiftare Pristagare
SMIL-priset - Årets IT-Innovatör

Per Andersson, vd Switchcore AB

Marknadsföreningen i Malmö - Bernardpriset

Eva Claesson, Malmö Symfoniorkester

Albihns Innovationspris
Ragnar Jönsson, NFO &endash; styrsystem för motorer
Salubrin/Druvan - Guldpriset
Karin Landström, Ytkemiska Institutet, Stockholms Universitet
Teknikbrostiftelsen - Framtidspriset
Hans-Åke Gustafsson och Anders Oskarsson,
Fysiska inst. avd. kosmisk och subatomär fysik, Lunds Universitet
Malmö Juniorhandelskammar - Framtidens Ledar
Christina Aurell, Staffanstorps kommunala musikskola
Näringslivet i Skånes - Bäst i Klassen
Fågelskolan i Lund
Primant och Business Bridge - Primantpriset
GCI Mannov, Köpenhamn/Århus/Malmö
KvällsPostens - Miljöpriset
Priorinnan Tyra Antonia, Mariavalls kloster, Tomelilla

 
- en satsning på skånsk duglighet  
Tidigare "nätter"

GULDNATTEN -98

GULDNATTEN -99

GULDNATTEN -00

GULDNATTEN -01

GULDNATTEN -02

GULDNATTEN -03

GULDNATTEN -04

GULDNATTEN HEMSIDA