Guldnatten fredag 30 mars 2001
 

Instiftare
Druvans "Guldpris"
Albihns "Innovationspris"
IT-företagens "SMIL-pris"
KvällsPostens "Miljöpris"
Näringslivets i Skånes "Bäst i Klassen"
Primix och Business Bridges "Primixpris"
Malmö Juniorhandelskammars "Framtidens Ledare"
Bilder från mingel, prisutdelning och bankett

 
- en satsning på skånsk duglighet  
Tidigare "nätter"

GULDNATTEN -98

GULDNATTEN -99

GULDNATTEN -00

GULDNATTEN -01

GULDNATTEN -02

GULDNATTEN -03

GULDNATTEN -04

GULDNATTEN HEMSIDA