Albihns Innovationspris 2003

Albihns Innovationspris tillfaller den skåning/skånska eller företag med verksamhet i Skåne som tagit fram en bra innovation med framtidspotential.

- en satsning på
skånsk duglighet

Jury
Margareta Barchan, VD, SMG Consulting AB, Stockholm.
Per-Olof Glantz, professor Tandvårdshögskolan, Malmö, Högskolan, Malmö.
John Hedenström, patentchef, Pharmacia AB, Helsingborg
Sven Mattisson, tekn expert, Ericsson Mobile Communication AB, Lund.
Prisutdelare
Marianne Nivert, fd Teliachef
Priset

En kristallobelisk, specialdesignad för ALBIHNS Innovationspris, av Erika Lagerbielke, Orrefors

Instiftare
Albihns Patentbyrå AB

Vinnare: Jan Eric Larsson

Guldnatten 2003

TomorrowToday

Årets skånska skola

Det första fröet

Bästa Malmö-ambassadör

Årets IT-innovatör

Innovationspriset

Druvand Guldpris

Juryns motivering:
ALBIHNS Innovationspris tilldelas i år en uppfinning, Goalart Diagnosis som i sig är kvintessensen av begreppet uppfinning, Den utgör nämligen ett helt nytt grepp på ett sedan länge existerande problem. Den är dessutom en länk mellan människa och maskin.
Den är också tillämplig i en mängd olika sammanhang och inom en mängd olika områden, från kärnkraftverk till kirurgi.
Med dessa egenskaper och tillsammans med en lyckad marknadsföring gör juryn bedömningen att den här innovationen har en stor potential inom ett brett användningsområde.

Klicka på bilden för att se en förstoring

Nominerade

Jan Eric Larsson (m fl), GoalArt AB, Lund, med uppfinningen GOALART DIAGNOSIS som är ett mjukvarusystem som hjälper operatörer för industriella anläggningar och servicetekniker för komplexa tekniska produkter att förstå felsituationer och utföra korrekta åtgärder. Detta ger effektivare och säkrare användning av tekniska system, särskilt i oväntade och farliga felsituationer. Det snabbar också upp felsökning och reparationer. Om GoalArts algoritmer hade använts i t ex Harrisburg hade denna olycka aldrig hänt.
 
Lars Edenbrandt, WeAidU in Europe, Lund. WeAidU hjälper till med diagnostisering av hjärtsjukdom &endash; världens vanli-gaste dödsorsak - med hjälp av programvaran Cardiac Remote Expert. Läkare kan enkelt och snabbt skicka anonyma patientdata till WeAidU och automatiskt få ett beslutstöd inom ett fåtal sekunder. Cardiac Remote Stora kostnader i form av uteblivna operationskostnader sparas samtidigt som patientmortaliteten sänks. Expert finns idag på 30% av Sveriges nukleärmedicinska sjukhus."
 
Leif Cronvall, Cervitrol Microsystems AB, Lund, med en elektronisk valsmätare. Vid tryckning i offsetmaskiner, som t ex tidningstryckpressar är tryckresultatet (kvaliteten) beroende av olika tekniska faktorer. En av dessa är kontakt-ytan mellan olika valsar och cylindrar i tryckverken. För att kunna mäta och ställa in kontaktytan, är den vanligaste metoden att föra in en bit pap-per mellan valsarna, och därefter mäta avtrycket på pappersbiten. Den elektroniska valsmätaren består av en tunn mättunga som förs in mellan valsarna, och genom ett särskilt patenterat sätt mäter den kontaktytan elektroniskt, och presenterar mätvärdet på en display. Metoden är nog-grann, sparar tid, och är enkel att utföra.