Årets skånska skola 2003 - Bäst i klassen
Bäst i Klassen delas ut till den skånska skola som genom sitt engage- mang för elevernas bästa, lyckats skapa en framtidsinriktad och positiv inställning till studier. Den skola som visat insikt i omvärldens förändringar och nya värderingar och vägt in dessa i utbildningen.
I år går priset till den skånska skola som på bästa sätt visat prov på konstruktivt ledarskap. Ledare som i tider av knappa resurser förstått att det finns en resurs som är viktigare än alla andra på skolan &endash; människorna, deras tankar och ambitioner. Ledare som inte låter ord som kris, problem och bristande resurser ta över vardagen, utan i stället fyller den med engagemang, vilja, inspiration och laganda.
 
- en satsning på
skånsk duglighet

Jury
Ulf Adamsson, Adamsson Kommunikation
Birgitta Ahltorp, psykologkonsulent BAPS
Mie Jernbeck, journalist
Janne Linell, filmproducent
Staffan Magnusson, rektor, Sandeplanskolan
Monica Rosberg, rektor, Nyvångsskolan
Inger Ekholm-Svensson, rektor, Nils Fredrikssons utbildning
Elisabeth Thott, gymnastiklärare Sofielundsskolan
Bo Wigernäs, vd Sydsvenskan
Marita Szepanski, ordf Bäst i Klassen
Prisutdelare
Dan Olofsson, Sigma AB
Priset

består av en check på 100.000 kronor

Instiftare
Pågen AB, Sigma AB, Metso Minerales Holding AB, Rune Andersson, Mellby Gård.

Vinnare: Malmö Borgarskola, Barbro Anderberg, rektor.

Guldnatten 2003

TomorrowToday

Årets skånska skola

Det första fröet

Bästa Malmö-ambassadör

Årets IT-innovatör

Innovationspriset

Druvand Guldpris

Juryns motivering:
Vem leder de viktigaste människorna i världen? Vem leder utvecklingen i en tid av knappa resurser? Vem förstår att det finns en oupptäckt resurs som heter tankar och ambitioner?
Vem skakar av sig ord som kris och problem och ersätter dem med ord som engagemang, vilja, inspiration och laganda?
Det finns några som gör det. Det finns skolor som visar prov på det ledarskap vi skulle vilja se lite varstans i samhället? Som bygger på det osvenska synsättet att våga vilja vara bäst. Och som med okuvlig kraft därmed lyckas vända en problemskola till en mönsterskola. För att visa oss andra att det inte bara finns hopp om framtiden - utan en framtid som inte bara är möjlig, utan trolig.
Priset Bäst i klassen går i år till en skola som visat prov på egensinnighet, envishet och engagemang, både för sin personal och för sina elever. Och som gjort sig själv till en förebild för alla andra som inte nöjer sig med att gnälla över tingens tillstånd.
Vinnare är Borgarskolan med sin rektor Barbro Anderberg.
En av världens viktigaste ledare.

Klicka på bilderna för att se en förstoring

Nominerade

Glumslövs skola, Monica Sandell, rektor.
Glumslövs skola har en aktiv styrelse bestående av både föräldrar och personal. Tillsammans med skolans rektor och eldsjäl, Monica Sandell, har man utformat visioner för skolans utveckling och framtid. Monica Sandell har med stort engagemang, tydlighet, öppenhet och samverkan med föräldrar, personal och elever lyckats förändra en traditionell skola till vad man kan se som framtidens skola. Hon är ledaren som står framför, men också bakom sin personal och har en öppen dialog med såväl föräldrar som elever. Det har bland annat resulterat i mindre klasstorlekar och ett arbetssätt som stimulerar varje elev på rätt nivå, utan extra pengar eller andra resurser.
 
 
Malmö Borgarskola, Barbro Anderberg, rektor.
För ett tiotal år sedan var Borgarskolan i Malmö nedläggningshotad. I detta läge fick Barbro Anderberg tjänsten som rektor. Idag är Borgarskolan en mönsterskola dit lärare såväl som elever från när och fjärran söker sig. Under Barbro Anderbergs ledning har skolan genomgått en process med tydliga mål och en stark vilja "att bli bäst" och därmed lyckats skapa resultat, ny attraktionskraft och stolthet, både hos lärare och elever. Detta genom fyra i:n &endash; internationalisering, IT, idrott och inre miljö. Man har samarbete och utbyte med skolor i flera länder. Man samarbetar också med Lunds Universitet, Malmö Högskola, olika företag och idrottsklubbar i regionen. Resultatet har blivit ett helhjärtat engagemang från alla parter och framför allt trivsel och goda studieresultat.
 
 
Svensgårdsskolan, Ödåkra, Lena Hansson, skolledare.
På Svensgårdsskolan har man infört ett kvalitetssystem för att dokumentera elevernas utveckling och följa den. Tillgängligt dagligen via Internet för eleven, lärarna och föräldrarna. Målet är att öka barnens medvetenhet om vilka mål som bör uppnås i skolan och att lära dem att ta ett större eget ansvar för sitt lärande. Resultatet har blivit ett tydligare ledarskap på alla nivåer liksom en delaktighet, ett ansvarstagande och en medveten, gemensam strävan mot mål och visioner. Pedagoger såväl som föräldrar har fått större insikt om barnens individuella utveckling och lättare kunnat sätta upp mål som stimulerar barnen till fortsatt utveckling.