Druvans Guldpris 2003 - Dr P Håkanssons stiftelse
Druvan-koncernen är ett lönsamt och växande livsmedelsföretag som tillverkar produkter under flera välkända varumärken, bl a Hultbergs, Möllers, Agro Union och Druvan.
Druvan och dess ägare Dr P Håkanssons stiftelse har ända sedan 1920 delat ut stipendier och forskningsanslag till medicinsk forskning. Med de senaste årens framgångar för Druvans produkter har anslagen kraftigt utökats. 2002 års forskningsanslag på 1,1 miljoner kronor tilldelas fem forskare, som stöd till forskning vid svenska universitet. Tre av dessa forskare är nominerade.
- en satsning på
skånsk duglighet

Jury
Paul Histrup, styrelseordf. Dr P Håkanssons stiftelse
Per Belfrage, professor Lunds Universitet
Nils-Georg Asp, professor Lunds Universitet
Sonne Larsson, VD Druvan AB
Prisutdelare
Sven Melander, som tidigare under dagen mottagit Druvans Varma Hjärta 2002.
Priset

består av en check på 500.000 kronor.

Instiftare
Dr P Håkanssons stiftelse

Vinnare: Inger Björck

Guldnatten 2003

TomorrowToday

Årets skånska skola

Det första fröet

Bästa Malmö-ambassadör

Årets IT-innovatör

Innovationspriset

Druvand Guldpris

Juryns motivering:
Druvans Guldpris tilldelas en framstående eldsjäl och kunskapsbyggare för utveckling av mat med lågt Glykemiskt Index inom Functional Food.
 
Dessa produkter minskar riskfaktorer för övervikt, åldersdiabetes samt hjärt- och kärlsjukdomar.
 
Vinnare av Druvans Guldpris är
professor Inger Björck.
Institutionen för näringslära och livsmedelskemi vid Lunds universitet.

Klicka på bilderna för att se en förstoring

Nominerade

Inger Björck, professor
Insitutionen för näringslära och Livsmedelskemi, Kemicentrum vid Lunds universitet.
Kolhydratinnehållande livsmedel som gynnar en låg blodsockerstegring efter måltid (lågt Glykemiskt Index, GI) har visat sig minska etablerade riskfaktorer för åldersdiabetes och hjärt-kärlsjukdom. I vår blandkost finns ett begränsat utbud av sådana livsmedel, och projektet syftar till att ta fram kunskap för utveckling av låg GI-livsmedel. Mekanismer för gynnsamma effekter utvärderas, gällande såväl nyckelfaktorer i livsmedlet, som effekter i kroppen. Befintliga låg GI livsmedel (t ex mjölk), respektive modellprodukter som designats mot lågt GI studeras på friska, och på patienter med risk för åldersdiabetes och/eller hjärt-kärlsjukdom. Forskningen kan förväntas resultera i functional foods med potential såväl vid behandling som vid prevention av dessa kostrelaterade folksjukdomar.
 
Eva Degerman, professor
Institutionen för cell- och molekylärbiologi vid Lunds universitet.
De flesta patienter med typ 2 diabetes är överviktiga, vilket ofta leder till negativa effekter på kroppens ämnesomsättning.
Fettceller har nyligen visats ha receptorer för ett antal ämnen som förstärker insulinfrisättning (inkretiner). Dessa inkretiner produceras på olika ställen i kroppen, bl a i tarm- och nervceller vilket indikerar ett intressant samarbete mellan fettceller, insulinfrisättande celler och tarmceller. Vi avser utreda några inkretiners effekter på fettomsättningen vid olika näringstillstånd. Projektet kommer att öka vår förståelse för samspelet mellan födointag och fettomsättning och därmed påverkas sjukdomar såsom övervikt och typ 2 diabetes.
 
Elisabeth Forsum, professor
IBK/Hälsouniversitetet, Linköpings universitet
Studier under senare år tyder på att näringstillförseln tidigt i livet har betydelse för utveckling av barnfetma och även för risken att drabbas av folksjukdomar som hjärt-kärlsjukdom och cancer i vuxen ålder I detta projekt utnyttjas ny metodik för att belysa kostens betydelse för uppkomsten av dessa hälsoproblem.