Årets Malmöambassadör 2003 - Malmö Stad
Priset går till den person, verkande i Malmö eller annorstädes, som genom sitt arbete, sitt sätt att agera eller på annat sätt visat sig vara en varm förespråkare av Malmö.
Personen har på detta sätt stärkt den positiva bilden av staden Malmö.
- en satsning på
skånsk duglighet

Jury
Malmö stads jury består av kommunstyrelsens arbetsutskott
Ilmar Reepalu, kommunstyrelsens ordförande
Thorbjörn Lindhqvist, kommunstyrelsens vice ordförande
Birgitta Nilsson, kommunalråd
Prisutdelare
Ilmar Reepalu, kommunstyrelsens ordförande
Priset

består av en gåva och ett diplom.

Instiftare
Malmö Stad

Vinnare: Percy Nilsson

Guldnatten 2003

TomorrowToday

Årets skånska skola

Det första fröet

Bästa Malmö-ambassadör

Årets IT-innovatör

Innovationspriset

Druvand Guldpris

Juryns motivering:
Percy Nilsson har under många år arbetat med frågor som verkligen satt Malmö på kartan.
Inte bara som entreprenör och företagsledare för PNB, utan också som idrottsledare av storformat.
MIF Redhawks är en av idrottsmalmös stoltheter och är till stor del en produkt av Percy Nilsson.
Den djärve entreprenören Percy Nilsson ägnar nu hela sin själ åt planeringen av den nya arenan i Hyllie, som vi alla hoppas skall bli en besöksmagnet i Öresundsregionen.
Percy Nilsson är med sitt alltid goda humör och frejdiga stil en genuin Malmöpåg och en värdig första vinnare av priset
"Årets Malmöambassadör".

Klicka på bilderna för att se en förstoring