Guldnatten - "Näringslivets Oscarsgala"
Guldnatten är en kväll där näringslivet i Skåne under högtidliga och festliga former samlas för att i ett arrangemang med prisutdelning, bankett och underhållning lyfta fram driftiga och dugliga förebilder i vår region - som en Oscarsgala över skånsk duglighet.
Den sjunde Guldnatten äger rum på Slagthuset i Malmö fredag 19 mars 2004

Program
Fredag 19 mars 2004
 
18.00
Mingel med Hors d´oeuvres
och bubbel i glasen
 
19.00
Den högtidliga prisutdelningen
i teatern
 
21.00
Bankett med
underhållning och dans
 
01.00
Guldnatten slut
 
01.00
Eftersits i Gallerian till 03.00
 
05.00
Slagthusets nattklubb stänger
 
 
Biljetter:
 
Stora Guldnatten: 1.500:-
Inkluderar:
Hela kvällen inklusive mat,
dryck, undrhållning och dans
 
Lilla Guldnatten: 350:-
Inkluderar:
Mingel med Hors d´oeuvres
och bubbel i glasen
samt den högtidliga
prisutdelningen i teatern
 
 
Klädsel:
Smoking
 
Produktion
Marita Szepanski & Claes Schmidt

 
- en satsning på
skånsk duglighet
 
Officiell mediasponsor
 
 
Guldnatten 2004

TomorrowToday

Årets skånska skola

Det första fröet

Bästa Malmö-ambassadör

Årets IT-innovatör

Innovationspriset

Druvand Guldpris

2004 ÅRS PRISER
Druvans Guldpris
Druvan-koncernen är ett lönsamt och växande livsmedelsföretag som tillverkar produkter under flera välkända varumärken, bl a Hultbergs, Möllers, Agro Union och Druvan.
Druvan och dess ägare Dr P Håkanssons stiftelse har ända sedan 1920 delat ut stipendier och forskningsanslag till medicinsk forskning. Med de senaste årens framgångar för Druvans produkter har anslagen kraftigt utökats. 2002 års forskningsanslag på 1,1 miljoner kronor tilldelas fem forskare, som stöd till forskning vid svenska universitet. Tre av dessa forskare är nominerade.

Bäst i klassen - Årets skånska skola
Bäst i Klassen delas ut till den skånska skola som genom sitt engage- mang för elevernas bästa, lyckats skapa en framtidsinriktad och positiv inställning till studier. Den skola som visat insikt i omvärldens förändringar och nya värderingar och vägt in dessa i utbildningen.
I år går priset till den skånska skola som på bästa sätt visat prov på konstruktivt ledarskap. Ledare som i tider av knappa resurser förstått att det finns en resurs som är viktigare än alla andra på skolan &endash; människorna, deras tankar och ambitioner. Ledare som inte låter ord som kris, problem och bristande resurser ta över vardagen, utan i stället fyller den med engagemang, vilja, inspiration och laganda.

Det första fröet 2002- Skånemejerier
Genom priset "Det första fröet" vill Skånemejerier uppmärksamma och hedra de innovativa och kreativa människor inom livsmedels- branschen, som funnit nya stigar inom matområdet och bidragit till en roligare, intressantare och mer spännande matkultur.
Juryn har det här året fokuserat på förnyelse inom området mat och matupplevelser.

Årets Malmöambassadör - Malmö Stad
Priset går till den person, verkande i Malmö eller annorstädes, som genom sitt arbete, sitt sätt att agera eller på annat sätt visat sig vara en varm förespråkare av Malmö.
Personen har på detta sätt stärkt den positiva bilden av staden Malmö.

Årets IT-innovatör - SMIL
Årets IT-innovatör - är en person som utnyttjat eller utvecklat IT-tekniken till gagn för regionen och allmänheten. Vi vill lyfta fram de goda förebilderna och samtidigt förklara tekniken eller vad den kan användas till.
Personen i fråga skall vara verksam i Skåne. Kreativitet i både användarled och utvecklingsled premieras. Det skall finnas ett allmänvärde i det nominerade förslaget.
Läs mer här

Albihns Innovationspris
Albihns Innovationspris tillfaller den skåning/skånska eller företag med verksamhet i Skåne som tagit fram en bra innovation med framtidspotential.