Guldnatten - "Näringslivets Oscarsgala"
Guldnatten är en kväll där näringslivet i Skåne under högtidliga och festliga former samlas för att i ett arrangemang med prisutdelning, bankett och underhållning lyfta fram driftiga och dugliga förebilder i vår region - som en Oscarsgala över skånsk duglighet.
Den åttonde Guldnatten äger rum på Slagthuset i Malmö fredag 1 april 2005

Program
Fredag 1 april 2005
 
18.00
Mingel med Hors d´oeuvres
och bubbel i glasen
 
Den högtidliga prisutdelningen
 
Bankett med
underhållning och dans
 

Efterfest i Slagthusets nattklubb

 
Biljetter:
 
Stora Guldnatten: 1.500:-
Inkluderar:
Hela kvällen inklusive mat,
dryck, undrhållning och dans
 
 
Klädsel:
Smoking
 
Produktion
Marita Szepanski & Claes Schmidt

Officiell mediasponsor

 
- en satsning på
skånsk duglighet
 
 
 
2005 ÅRS PRISER
Det första fröet 2005- Skånemejerier
Genom priset "Det första fröet" vill Skånemejerier uppmärksamma och hedra de innovativa och kreativa människor inom livsmedels- branschen, som funnit nya stigar inom matområdet och bidragit till en roligare, intressantare och mer spännande matkultur.
Juryn har det här året fokuserat på förnyelse inom området mat och matupplevelser.

Albihns Innovationspris
Albihns Innovationspris tillfaller den skåning/skånska eller företag med verksamhet i Skåne som tagit fram en bra innovation med framtidspotential.

Mentor International
Mentor Internationals pris under Guldnatten är en Guldklocka till årets ledare
i sydsvenskt näringsliv. I juryn har Boel Flodgren, Reidar Peters, Gustaf
Hamilton, Pehr Andersson, Thomas Berggren och Mie Jernbeck arbetat. Det är
med stor glädje juryn överlämnar Guldklockan till årets kandidat, en av de
mer framträdande och framgångsrika unga företagsledarna i landet.
Mentor International utbildar och förmedlar mentorer. Mentor Internationals mentorer är tränade i att lyssna, ställa relevanta frågor och arbetar förutom med den särskilda frågetekniken också efter Mentor Internationals struktur för och innehåll i mentorsamtalen. Syftet med samtalen är att adepten ska sätta mål för sin personliga utveckling, sitt ledarskap och för sitt ansvars- och verksamhetsområde.

Årets Malmöambassadör - Malmö Stad
Priset går till den person, verkande i Malmö eller annorstädes, som genom sitt arbete, sitt sätt att agera eller på annat sätt visat sig vara en varm förespråkare av Malmö.
Personen har på detta sätt stärkt den positiva bilden av staden Malmö.

Druvans Guldpris
Druvan-koncernen är ett lönsamt och växande livsmedelsföretag som tillverkar produkter under flera välkända varumärken, bl a Hultbergs, Möllers, Agro Union och Druvan.
Druvan och dess ägare Dr P Håkanssons stiftelse har ända sedan 1920 delat ut stipendier och forskningsanslag till medicinsk forskning. Med de senaste årens framgångar för Druvans produkter har anslagen kraftigt utökats. 2004 års forskningsanslag på 1,3 miljoner kronor tilldelas fem forskare, som stöd till forskning vid svenska universitet. Tre av dessa forskare är nominerade.

Bäst i klassen för sjunde gången
Bäst i Klassen har i sex år premierat skånska skolor som på ett eller annat sätt utmärkt sig inom olika områden. Det har gällt teman som "Mobbning", "Grundläggande kunskaper i
svenska, matte och engelska", "Hjärnan behöver motion", "Musiken som ett pedagogiskt hjälpmedel", "Kreativt ledarskap" och senast "Integration".
Denna gång handlar det om en kontroversiell fråga &endash; hur skolan tar hand om och stimulerar "begåvningar". Elever som kan mycket redan och som har lätt för att lära. Som behöver lite extra för att utvecklas vidare. Den skånska skola som i juryns mening bäst har utmärkt sig och visat resultat vad det gäller den här frågan under år 2004 vinner 100.000 kr och oskattbar ära.