Kallelse till Årsmöte i "Sångarlogen"

MIKAEL NEUMANN, TOMMY JUTH
HÅKAN MOHEDE, JAN MODIN
och LENNART PERSSON
Regi: Eva Rydberg

En sofistikerad och skamlös underhållning i ocensurerat skick.
Fräckheter och galna infall garanteras.
OBS! Ej för personer med svaga nerver!

ÅRSMÖTE I "SÅNGARLOGEN"
och intagning av nya med lemmar.

Logen höll årsmöte i Norra Hallen varje måndag hela våren 1997

Mötet började kl 21.00
Sittplats endast för ätande med lemmar.
Bliv med lem i Sällskapet och upplev ett delhikat möte med doft av Madras.
Det är oförenligt med sällskapets stadgar att för oinvigda med ord eller gester
yppa vår ordens hemliga tecken ävensom vad som avhandlades på mötena.
Tillbaka till "Museum".


- där allt möjligt är möjligt!